Miháy Bodó    (Bodó Mihály)

mihaybodo@gmail.com

 

 

 

                        

              

                              english-espańol-hungarian

 

Miháy Bodó (1957) studied sculpture at the Falculty of Fine Arts in Barcelona. His studies of painting are related to the well known Torres Garcia Atelier (TTG). His teacher and friend was the genial New York painter, sadly no longer with us, Bruno Fonseca. One of the most important characteristics of this training is the reworking of traditional painting through a constructive approach.The new generation of this atelier to which Mihály Bodó belongs, attempts to convert painting, using the most recent knowledge and emotions in fine art, into the "celebration of vision" (Nietsche). The general decadence of culture affects the painter as much as the viewer. Despite the recent slump in cuality, painting can still continue to weave its age-old threads. Let´s not forget that painting connects with the deepest human mysteries, and should not be left to the mercy of transitory fashions.

Mihály Bodó´s work, from the earliest paintings onward, presents a unified search: expressivity, construction, a full knowledge of the profession, complete preparation of drawing and plasticity, metaphysical content and the complex use of colours and materials.His earlier studies of engineering and philosophy probably influence the rational structure of the paintings, but behind the image burns a temperament of original talent. In each painting there is an interweaving of pictorial analysis and synthesis. This does not contradict the fact that, according to Bodó, "a piece of work in itself is not important, but rather the daily renaissance and functioning of the atelier, because the vitality of the atelier relates the enigma of personal life with other human thinkers, alive or dead."

 

2016 Sala Parés, Barcelona

2013 Sala Parés, Barcelona

2010 Sala Parés, Barcelona

2007 Sala Parés, Barcelona

2005 Galeria Nova, Sabadell

2004 Sala Parés, Barcelona

2002, Galeria Feszek, Budapest

2000, Casa Elisalde, Barcelona

1999, Galeria Trama, Barcelona

1998, Galeria Llucia Homs, Barcelona

1998, Galerie La Belle Hortense, Paris

1997, Galeria Greca, Barcelona

1997, Galeria Columna, Barcelona

1996, Galeria Can Norat, Girona

 

 

Miháy Bodó estudió escultura en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Sus estudios en pintura están relacionados con el Taller del conocido artista Torres García (TTG). Su maestro y amigo fue el genial pintor neoyorquino, tristemente fallecido, Bruno Fonseca. Una de las características más importantes de su formación es la recreación de la pintura tradicional a través de una visión constructivista. La nueva generación surgida del taller al que Mihály Bodó pertenece propone convertir la pintura, usando en el arte el conocimiento más reciente y las emociones, en la "fiesta de la visión" (Nietzsche). La decadencia general de la cultura afecta al pintor tanto como al espectador. A pesar del reciente declive en cuanto a la calidad, la pintura continúa tejiendo su trama. No olvidemos que la pintura está conectada a los misterios humanos más profundos, y no debería dejarse a merced de las modas transitorias.

El trabajo de Mihály Bodó, desde sus primeras pinturas en adelante, presenta una búsqueda unificada: expresividad, construcción, un conocimiento pleno de la profesión, una completa preparación en dibujo y plasticidad, contenido metafísico y el uso complejo del color y los materiales. Sus estudios previos en ingeniería y filosofía influyen probablemente en la estructura racional de sus pinturas, pero detrás de la imagen arde el temperamento del talento original. En cada cuadro hay un entramado de análisis y síntesis pictórica. Lo dicho anteriormente no contradice el hecho de que, según Bodó, "una obra en sí misma carece de importancia, lo relevante es el renacimiento diario y el funcionamiento del taller, porque la vitalidad del taller pone en relación el enigma de la vida personal con otros pensadores humanos, vivos o muertos."

DATOS BIOGRAFICOS

Miháy Bodó (n.1957, Budapest) estudió escultura en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona.
Otros Estudios:
Licenciado de Filosofía (Budapest)
Licenciado de Ingeniería Civil (Budapest)


EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

2016 Sala Parés, Barcelona

2013 Sala Parés, Barcelona

2010 Sala Parés, Barcelona

2007 Sala Parés, Barcelona

2005 Galeria Nova, Sabadell

2004 Sala Parés, Barcelona

2002, Galeria Feszek, Budapest

2000, Casa Elisalde, Barcelona

1999, Galeria Trama, Barcelona

1998, Galeria Llucia Homs, Barcelona

1998, Galerie La Belle Hortense, Paris

1997, Galeria Greca, Barcelona

1997, Galeria Columna, Barcelona

1996, Galeria Can Norat, GironaEXPOSICIONES COLECTIVAS: 

2007, "Interiores", (16 d marzo- 20 d abril) Home Galéria, Budapest
2006, „La lecture et la musique, sources d'inspiration”, La Cave, Galeria Sala Pares , Geneve
2006, „El Mar”, Galeria Sala Pares , Barcelona
2006, „Márai Sándor”, Home Galéria, Budapest
2005, „El anyo del libro”, Galeria Sala Pares , Barcelona


FERIAS de ARTE CONTEMPORANEO:

2006 : St’Art, Galeria Sala Pares, Strasbourg
2005 : St’Art, Galeria Sala Pares, Strasbourg


COLECCIONES:

Fundación Caixa
Fundación de Banco Sabadell

Museo de Historia, Girona

 

 

Bodó Mihály Barcelonában tanult szobrászatot a Képzömüvészeti Fakultáson (1989-92). Festészeti tanulmányai a világhírü Torres-Garcia mühelyhez kapcsolódnak -- mestere és barátja, a fiatalon elhunyt zseniális new york-i festö, Bruno Fonseca volt. Ennek a mühelynek a koncepciójában lényeges szerepet kap a festészet teljes kronológiai feldolgozása konstruktivista nézöpontok alapján, melyek az 1930-as évek metafizikai kereséseihez kötödnek. Az újabb generációk -- ide tartozik Bodó Mihály is -- a képzömüvészet legújabb kori élményeinek és tudásának az ismeretében próbálják a festészetböl a látvány ünnepét kihozni (Nietchzse). A kultúra általános dekadenciája a festészetre is kihat, úgy a festökre, mint az értö közönségre. A figyelemreméltó elbutulások azonban nem zárják ki, hogy a festészet tovább bonyolítsa évszázados szálait. Ne feledjük el, hogy az emberi létezés titokzatos mélyeiröl van szó, amelyeket nem kell feladni tünö divatok miatt.

Bodó Mihály munkái egységes keresésröl szólnak már a korai képektöl fogva: expresszivitás, konstrukció, alapos szakmai tudás, magas szintü rajz- és plasztikai felkészültség, metafizikai tartalom, bonyolult szín- és anyaghasználat. A korábbi mérnöki (BME) és filozófiai (ELTE) tanulmányok talán a képek racionális vázának a felépülésében hatnak, de a "látvány" mögött az östehetség temperamentuma izzik. Festészeti analízisek és szintézisek bonyolult szövevénye zajlik minden kép mögött. Ennek még az sem mond ellent, hogy Bodó szerint "a festömühely mindennapi újjászületése a fontos, nem egy-egy elkészült mü, mert a mühely-élmény kapcsolja össze a személyes élet titokzatosságát a többi -- jelenleg és valaha élt -- gondolkodó emberrel".

Bodó Mihály (sz.1957, Budapest)


TANULMÁNYOK:

BME Építőmérnöki Kar
ELTE Filozófia szak
Universidad de Barcelona szobrász szak


EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK:

2016 Sala Parés, Barcelona

2013 Sala Parés, Barcelona

2010 Sala Parés, Barcelona

2007 Sala Parés, Barcelona

2005 Galeria Nova, Sabadell

2004 Sala Parés, Barcelona

2002, Galeria Feszek, Budapest

2000, Casa Elisalde, Barcelona

1999, Galeria Trama, Barcelona

1998, Galeria Llucia Homs, Barcelona

1998, Galerie La Belle Hortense, Paris

1997, Galeria Greca, Barcelona

1997, Galeria Columna, Barcelona

1996, Galeria Can Norat, Girona
CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK:

2007, "Enterior", Home Galéria, Budapest, márc.20-ápr.21

2007, G13 Galéria, Budapest

2006, „La lecture et la musique, sources d'inspiration”, La Cave, Galeria Sala Pares , Geneve
2006, „El Mar”, Galeria Sala Pares , Barcelona
2006, „Márai Sándor”, Home Galéria, Budapest
2005, „El anyo del libro”, Galeria Sala Pares , Barcelona


NEMZETKÖZI VÁSÁROK:

2005 : St’Art, Galeria Sala Pares, Strasbourg
2006 : St’Art, Galeria Sala Pares, Strasbourg


GYŰJTEMÉNYEK:

Petofi Irodalmi Múzeun, Budapest

Fundación Caixa
Fundación Banco de Sabadell

Museo de Historia, Girona